Organizator

Niniejsza strona internetowa obsługiwana jest przez Interhome Polska Sp. z o.o. z siedzibaą w Warszawa.

Siedziba spółki:

Interhome Polska Sp. z o.o.
St. Kostki Potockiego 24 B
02-958 Warszawa

Telefon: +48 22 642 23 84
eMail: info@interhome.pl
www.interhome.pl

Dyrektor biura: Jan Krzycki
Numer rejestru: KRS 0000180334 NIP: 113-00-67-090
Nr wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: K-619
Członek Polskiej Izby Turystyki (od 1993)

Wszelkie informacje na tej stronie zebrane zostały przez Interhome z największą starannością. Pomimo tego nie możemy brać odpowiedzialności ani gwarancji za zgodność, aktualność i kompletność informacji.

Dotyczy to również wszystkich linków na niniejszej witrynie. Odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich nie oznaczają przejęcia przez Interhome odpowiedzialności za treść połączonych stron. Skorzystanie z odnośnika oznacza opuszczenie oferty informacyjnej Interhome. Oferty osób trzecich mogą być objęte innymi niż nasze regulacjami, szczególnie w zakresie ochrony danych.

Całość oferty objęta jest prawami autorskimi. Użycie treści, znaków towarowych i terminów chronionych, należących do Interhome, jest zabronione. Nieprzestrzeganie pociąga za sobą wszczęcie postepowania karnego.

Kontakt:

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań, wniosków i niejasności. Prosimy o kontakt info@interhome.pl.