Ogólne warunki handlowe

Ten serwis internetowy jest obsługiwany przez HHD AG, Sägereistrasse 27, 8152 Glattbrugg, Szwajcaria. VACANDO jest znakiem towarowym HHD AG.

Stosunek do usługodawcy

Przy rezerwacji danego obiektu u oferenta kwater urlopowych odpowiednia umowa zawierana jest wyłącznie między użytkownikiem a danym oferentem; oferent jako podmiot świadczący usługę jest zupełnie niezależny od VACANDO. Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania odpowiednich Ogólnych warunków handlowych i płatności usługodawcy. VACANDO może wystąpić jako inkasent usługodawcy (w jego imieniu i na jego rachunek). Nie wynika z tego jakakolwiek odpowiedzialność VACANDO wobec użytkownika.

Warunki rezerwacji / Rezygnacja z wyjazdu / anulowanie

Obowiązują warunki rezerwacji oraz ogólne warunki handlowe każdego z oferentów.

W przypadku anulowania rezerwacji kwatery urlopowej obowiązują warunki anulowania rezerwacji każdorazowego oferenta.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są zbierane, zapisywane i przetwarzane zgodnie ze szwajcarskim prawem o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane i wykorzystywane do celów marketingowych. Zapewnia się bezpieczeństwo danych. W celu sfinalizowania danej rezerwacji uzyskane dane osobowe przesyła się do odpowiedniego usługodawcy. Użytkownik w jednoznaczny sposób wyraża zgodę na przekazanie tych danych. Poza tym obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych każdego z usługodawców.

Przenoszenie praw

VACANDO zastrzega sobie możliwość przenoszenia w całości lub w części praw i obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych warunków handlowych na osoby trzecie.

Stosowane prawo/Odpowiedni sad

Niniejsze Ogólne warunki handlowe oraz wszelkie spory powstałe miedzy użytkownikiem a VACANDO podlegają prawu szwajcarskiemu. Skargi przeciw VACANDO mogą być wnoszone tylko na adres CH 8152 Glattbrugg, Sägereistr. 27.

Inne OWH naszych partnerów